Որոնում

734

     Խաղաղություն Երուսաղեմին (4)
     Խաղաղություն Երուսաղեմ,
     Խաղաղություն, խաղաղություն Երուսաղեմին:

1. Խաղաղություն լինի քեզ Աստծո հոտ,
Որ սրբությամբ վեր ելնենք Տիրոջ մոտ:
Երուսաղե՛մ, դու սուրբերի խորան,
Խաղաղության Աստծո բնակարան:

2. Խաղաղություն մեր շուրջը տարածենք,
Սիրո կրակով սրտերը ջերմացնենք:
Խաղաղության Իշխանին մեծարենք,
Եկեղեցում միաբան բնակվենք: