Որոնում

737

1. Հոգևոր կյանքը պատերազմ է,
Ես էլ` Քրիստոսի զինվոր,
Թեկուզև ունեմ շատ սխալներ,
Բայց ընտրությունս Տերն է:

    Իմ (մեր) ընտրությունը Տերն է, (2)
    Ես ընտրել եմ Քեզ, ի՛մ Տեր,
    Իմ ընտրությունը Տերն է:

2. Երբ նայում եմ իմ վիճակին,
Տեսնում եմ ինձ անկարող,
Երբ նայում եմ Աստծո Գառին,
Տեսնում եմ ինձ զորավոր:

3. Ես զինվորն եմ սուրբ Հիսուսի
Եվ երբեք չեմ հանձնվի,
Ով հավատա Տեր Հիսուսին,
Թեև մեռնի, պիտ ապրի: