Որոնում

740

1. Թափառում էր իմ հոգին
Մեղքի խավարում կրկին,
Տո՜ւր մեղքերիս, Տե՛ր, թողություն,
Երկնից կուզեմ արքայություն:
Ձեռքս բռնի՛ր` վայր չընկնեմ,
Մոլորված, կորած մեկն եմ,
Ողորմի՛ր Տեր, Դու ինձ ների՜ր: (2)

    Քո սուրբ ձեռքերի մեջ պահի՛ր,
    Մեղքի խավարից ինձ հանիր՛:
    Տկար եմ ես հիմա հոգով,
    Քեզ եմ դիմում ես աղոթքով,
    Քեզ եմ խնդրում ես հավատքով,
    Իմ Տե՛ր Հիսուս:
    Ների՜ր:

2. Ինձ համար ես, Տե՛ր, խաչվել,
Գիտեմ՝ շատ ես Դու տանջվել:
Կորած գառդ եմ ես մոլոր,
Ների՛ր մեղքերը իմ բոլոր:
Բայց հոգնել եմ ես արդեն
Մեղքի աշխարհում ապրել,
Ողորմի՜ր, Տե՛ր, Դու ինձ ների՜ր: (2)