Որոնում

744

1. Երբ Տերն է ելնում զորքերով,
Իր բանակը հավերժ զորեղ է,
Եվ Իր փառքը պիտ տեսնենք այս երկրի վրա: (2)

    Մեր զորքի Զորավարը Հիսուսն է,
    Մենք հետևում ենք Նրան,
    Թշնամին չի կարող մեզ հաղթել: (2)

2. Բարձրացրո՛ւ դու հիմն, հաղթության երգ,
Օրհնի՛ր Տիրոջն, որ կռվում հաղթեց,
Եվ ոչ մի զենք չի կանգնի մեր առջև: (2)

3. Առջևում Մեսիայի ջոկատն է,
Հաղթության բանալին զորեղ ձեռքում է,
Պիտ արշավենք դեպի խոստացված երկիր: (2)