Որոնում

745

1. Երբ ես ուժասպառ շշնջում եմ,
Դու միշտ լսում ես ձայնը իմ,
Ձեռքդ մեկնում ես ճիշտ պահին,
Բարձրացնում ես, Տե՛ր, ինձ՝ ընկածիս:

    Երբ ես հուսահատ ու անօգնական,
    Տե՛ր, կանչում եմ Քեզ,
    Դու միշտ օգնում ես,
    Ճահճից բարձրացնում,
    Երբեք չես լքում:
    Դու արժանի ես անվերջ փառքերի,
    Երկրպագության,
    Իմ հոգու Փրկի՛չ, իմ Մխիթարի՛չ,
    Փա՜ռք Քեզ հավիտյան:

2. Երբեք անելանելի վիճակ
Չկա այն մարդու համար,
Ով միշտ ապավինում է Աստծուն,
Կյանքն իր վստահում է Նրան: