Որոնում

749

1. Հայաստա՛ն, կաղոթեմ քեզ համար,
Մեր ազգի, ժողովրդի համար,
Որ դառնան իրենց չար գործերից
Եվ ապրեն Աստծուն հաճելի կյանք:

    Հայաստա՜ն,
    Դարձի՛ր (3), ո՛վ ազգ քրիստոնյա,
    Դարձի՛ր (2), Քրիստոսին դու դարձի՛ր,
    Դարձի՛ր (3), իմ ազգ քրիստոնյա,
    Ապաշխարի՛ր, Քրիստոսին դարձի՛ր,
    Հայաստա՛ն, Քրիստոսին դու դարձի՛ր:

2. Հայաստա՛ն, ընդունի՛ր Քրիստոսին,
Վստահի՛ր, ապրի՛ր Աստծո Խոսքով,
Նա միայն կազատի չարիքից
Եվ բոլոր արհավիրքներից: