Որոնում

754

1. Աղոթքով խոնարհվում եմ Քո առջև, Հիսո՛ւս,
Ուզում եմ հավետ լինել Քեզ հետ, Տե՛ր Հիսուս,
Ներկայությունդ զգալ և տեսնել փառքդ,
Ուրախանալ Քեզ հետ, Տե՛ր իմ, անդադար գովերգել:

    Ալելուիա՜ (4) Քեզ, Տե՜ր (2):

2. Խնդրում եմ, Տե՛ր, լսիր ու պատասխանիր ինձ,
Թեև ես տկար եմ, բայց միշտ սպասում եմ Քեզ:
Սովորեցրո՛ւ ինձ միշտ գոհանալ Քեզնից,
Թեկուզ եթե պատասխանը չլինի այն, ինչ կուզեի: