Որոնում

757

1. Կեսօրվա խավարի մեջ
Լսվում էր մի մեղմ ձայն,
Որ կրկնում էր շարունակ.
«Ների՜ր, Հա՛յր, ների՜ր:

    Ես խաչվում եմ ձեզ համար,
    Իմ Հոր ժառանգներ,
    Ես խաչվում եմ ձեզ համար,
    Որ ապրեք դուք հավիտյան:

2. Մի՛ լացեք դուք Ինձ համար,
Այլ խաչին մոտեցեք,
Ձեր շահերը մոռացեք,
Հայր Աստծուն փառաբանեք»: