Որոնում

761

1. Գիշեր էր, բայց լուսավոր էր,
Ամեն ինչ շատ խորհրդավոր էր,
Երկինքն էր պարզ ու լույսով լի,
Մարդկանց սրտերն էլ` հույսով լի:

    Սքանչելի, Խորհրդական,
    Հզոր Աստված ես Դու,
    Հավիտենականության Հայր,
    Խաղաղության իշխան ես Դու,
    Ի՛մ Հիսուս (2):

2. Սպասված էր այդ գիշերը,
Ծնվելու էր մեր Հիսուս Տերը,
Հրեշտակներն էլ պիտ երգեին,
Փրկչի Սուրբ ծնունդն ավետեին: