Որոնում

765

1. Հանեցիր մեզ խավար աշխարհից,
Բերեցիր Քո լույսի աշխարհը
Ու հիմա պահում ես Քո լույսի մեջ,
Իմ Հիսո՛ւս Տեր:

    Գթության անսպառ աղբյուր, Հիսո՛ւս Տեր,
    Դու լույսի անսպառ աղբյուր, Հիսո՛ւս Տեր,
    Դու սիրո անսպառ աղբյուր, Հիսո՛ւս Տեր,
    Դու հավերժ Կենդանի իմ Հիսո՛ւս Տեր:

2. Հանեցիր մեզ մեղքի աշխարհից,
Բերեցիր Քո լույսի աշխարհը
Ու պահում ես Քո արդարության մեջ,
Իմ Հիսո՛ւս Տեր: