Որոնում

766

1. Պարտեզին ծառոց խոր շուքերուն տակ
Փրկիչս, իմ Տերս, Ինքը միայնակ,
Ծնկաչոք, հոգնած, կաղերսեր Իր Հորն
Անոնց համար, որ փրկված են Անով:

    Գեթսեմանի, Գեթսեմանի,
    Վայրն իմ Փրկչիս տառապանքներուն,
    Թափեմ արցունք ի տես մեծ սիրո
    Գեթսեմանի, Գեթսեմանի:

2. Պարտեզին ծառոց խոր շուքերուն տակ
Կորսված աշխարհին լույս ծագեց հստակ,
Երբ Հիսուս խմեց մինչ մրուրը խոր,
Վշտի գավաթեն, զոր տվին Անոր:

3. Արցունքի հովտեն, մութ շուքերուն տակ
Լույս մը փայլեցավ յուր սերեն անշեջ,
Եվ Նա աղոթեց տառապած, մենակ,
Բերավ աշխարհին մեծ մխիթարանք: