Որոնում

771

1. Ինչքան էլ որ տխուր
Ու միայնակ լինեմ՝
Հուսահատված, լքված
Եվ ուժասպառ,
Անդադար ես Քեզ եմ
Կանչում, Տե՛ր, ու խնդրում:
Իմ հույսն ես Դու միակ,
Փառք Քեզ հավիտյան:

     Ուզում եմ փառաբանել,
     Անունդ, Տե՛ր, մեծարել,
     Գոհությամբ անվերջ երգել
     Փառք Քեզ միշտ, Իմ Տեր:
     Ուրախ եմ ես, Տեր Հիսուս,
     Որ ունեմ ես Քեզ պես Տեր, Հիսո՛ւս,
     Ուրախ եմ, որ կյանքս ես
     Քեզ եմ վստահել:

2. Ամեն վիճակի մեջ
Իմ փրկությունը մեծ,
Իմ հույսը, Տե՛ր Հիսուս,
Միայն Քեզնից է:
Ինձ ուժ ես միշտ տալիս,
Որ ես կրկին կանգնեմ,
Ուրախությամբ երգեմ,
Քեզ միշտ մեծարեմ:
        Փա՜ռք, գոհություն, Հորը, 
            Որդուն և Սուրբ Հոգուն (2):