Որոնում

773

1. Կյանքս Քեզ եմ ես նվիրում,
Ողորմություն Քեզանից սպասում:

    Ալելուիա Քեզ (2)
    Ալելուիա, ով իմ Տեր, միայն Քեզ:

2. Օգնի՛ր, որ ես ապրեմ խոսքովդ
Ու իմ կյանքը Քեզ տամ հոժար:

3. Անվերջ միայն Քեզ փառք բերեմ
Ու իմ կյանքով, Տե՛ր, Քեզ գովեմ: