Որոնում

774

1. Երկինքները պատմում են Աստծո փառքը,
Եվ հաստատությունը իմացնում է
Նրա ձեռքի բոլոր գործերը:

    Օրը օրին խոսք է հայտնում
    Եվ գիշերը գիշերին գիտություն
    Ցույց տալիս Հիսուսի զորությամբ:

2. Տիրոջ վախը սուրբ է, սուրբ է, մնում է հավիտյան:
Տիրոջ ճանապարհները ճշմարիտ են ամբողջովին,
Սրդար և սուրբ են, սուրբ են: