Որոնում

779

      Էլմ. 190
1. Ապշած զմայլումով կը կենամ,
Կը նայիմ սիրո օվկիանին,
Անոր ալյաց վրան է լոկ իմ հույս,
Խաղաղություն մը երկնային:

    Խաչն կծածկէ յանցանքներս,
    Արիւն կը մաքրէ մեղքերս,
    Յիսուսի վրան է լոկ իմ յոյսս,
    Փափագս է կամքն իմ Աստծոյս:

2. Շատ անգամներ ըրի իզուր ջանք,
Գտնել ազատում իմ հոգւոյս,
Երբ թողուցի պարապ աշխատանք,
Խաղաղութիւն տվավ Յիսուս:

3. Դպչելով ուսիս Նա կաթոգին,
Ըսավ ինծի. - «Բժշկվիս»,
Միայն դպայ ես Իր քղանցքին,
Փառքով լեցուեցաւ իմ հոգիս:

4. Մօտ է խաղաղութեան իմ Իշխան,
Դէմքին լոյսէն փայլ կըստանամ,
Մըտիկ ըրէ, քեզի կըսէ Ան,
«Խաղաղութիւն ես քեզ կուտամ»: