Որոնում

780

      Սաղմոս 20
1. Տերը լսէ քեզ նեղության օրումը,
Քեզ պաշտպան լինի Աստծո սուրբ անունը,
Նա օրհնություններ ղրկե սուրբ տեղիցը,
Եվ զորացնե Քեզ Սիոնի միջիցը:

    Թող, որ ցնծանք մենք Քո փրկությունով,
    Դրոշակ բարձրացնենք Աստծո անունով,
    Տերը կատարե քո ամեն խնդրածը (2),
    Եվ Իր Օծեալին կփրկե չարիցը:

2. Նա հիշե քո ամեն պատարագները,
Եվ Նա ընդունե քո ողջակեզները,
Նա տա բոլոր քո սրտին պես ուզածը,
Եվ կատարե քո ամեն խորհուրդները: