Որոնում

782

1. Ո՜վ Խաչ Փրկչին սքանչելի,
Դու ես անհաղթ, անքննելի (2),
Խաչից ցոլեց հուսո հավատ,
Մեզ պարգևեց կյանքը առատ:

    Տիեզերքի Տերն փառաց
    Իր մահվամբ մահին հաղթեց: (2)
    Սա այն օրն է, որ Տերն արեց,
    Թող՛ ցնծանք և ուրախ լինենք: (2)

2. Խորհուրդ խորին ու քավչարար
Աստվածային սիրույդ արդար,
Մարդկանց մեղաց հոգու համար,
Աղբյուր կենաց, ջուր փրկարար: