Որոնում

784

    Էլմ. 267
1. Կուզե՞ս թողուլ մեղքի բեռն,
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր,
Կուզե՞ս սիրտդ մաքրէ Տէրն,
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր:

     Յիսուս որ խաչին մեռաւ
     Եւ փառքով երկինք համբարձաւ,
     Միմիայն Նա քեզ է բաւ,
     Աչքերդ Յիսուսի վերցուր:

2. Կուզե՞ս ալեաց վրան քալել,
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր,
Կուզե՞ս փրկող ուժն տեսնել,
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր:

3. Կուզե՞ս հոգդ թեթեւնայ,
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր,
Կուզե՞ս երգն հոգւոյդ շատնայ,
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր:

4. Կուզե՞ս, որ մխիթարուիս,
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր,
Պետք է, որ միշտ խոնարհիս,
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր:

5. Կուզե՞ս, որ ոյժ ստանաս,
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր,
Մահէն վերջն ալ լոյս տեսնաս, 
Աչքերդ Յիսուսի վերցուր: