Որոնում

785

1. Տե՛ր երկնքի և երկրի,
Սուրբ Աստված՝ օրհնություն կյանքի:
Սրբության, Զորության Հոգի,
Աստվածային Հոգի, Սուրբ Հոգի:

    Սո՛ւրբ Հոգի, թագավորի՛ր իմ մեջ,
    Հորից բխող Հոգի:
    Սո՛ւրբ Հոգի, փառավորվի՛ր,
    Գործի՛ր իմ մեջ, Սուրբ Հոգի:
    Գոհություն, փառք, օրհնություն,
    Փառք Քեզ, Սուրբ Երրորդություն:

2. Հայր՝ երկնքի և երկրի,
Ճշմարտության բարի Հոգի:
Զորության, օծության Հոգի,
Որդեգրության Հոգի, Սուրբ Հոգի: