Որոնում

786

1. Լու՜յս, Լու՜յս, Լու՜յս,
Օ՜, մեծ Լույս ծագեց
Խավարի մեջ:
Ճշմարիտ Լույս՝
Մահվան երկրի մեջ: (2)

2. Լու՜յս, Լու՜յս, Լու՜յս,
Կենաց Լույս ծագեց
Խավարի մեջ:
Օ՜, Կյանքի Լույս՝
Խավար սրտիս մեջ: (2)

3. Լու՜յս, Լո՜ւյս, Լու՜յս,
Մահը պարտվեց,
Ու Լույսը հաղթեց՝
Բերելով կյանքը,
Անմահությունը: (2)

4. Լու՜յս, Լու՜յս, Լու՜յս,
Շնորհակալությու՜ն,
Ալելուիանե՜ր,
Փառք, պատիվ, գոհություն
Մեր փառաց Աստծուն: (2)