Որոնում

788

1. Ես մենավոր եմ, ես մեղավոր եմ,
Առանց Հիսուս, ա՜խ, ես անզոր եմ:
Մոլորված եմ, Տե՛ր, ես լքված եմ,
Հիսո՛ւս, անհույս եմ, Հիսո՛ւս, անուժ եմ առանց Քեզ:

     Սիրտն իմ բաբախում է միայն Քեզ համար,
     Անունդ շուրթիս կանչում եմ, Հիսո՛ւս, իմ Արքա:
     Դու ես իմ սերը, Դու` իմ Տերը,
     Հրաշագործ իմ Աստված:
     Բացել եմ սրտիս դռները, Հիսո՛ւս, ներս արի,
     Ես եմ մոլորված գառնուկդ, ինձ օրհնի՛ր, ների՛ր,
     Դու ես իմ սերը, Դու՝ իմ Տերը, իմ Աստված:

2. Մեծ է Քո սերը, ով Փրկիչ Տերս,
Լուսավորի՛ր ինձ, զորավոր Տերս,
Մեղավոր եմ ես, մենավոր եմ,
Հիսո՛ւս, անհույս եմ, Հիսո՛ւս անուժ եմ առանց Քեզ: