Որոնում

795

Ալելուիա (2), իմ Աստվա՛ծ, ամենակալ Տե՛ր, ալելուիա,
Սուրբ ես (2), արժանի ես փառաբանության,
Արժանի ես Դու (2), ամեն:

Ալելուիա (2), իմ Աստվա՛ծ, ամենակալ Տե՛ր, ալելուիա,
Սուրբ ես, սուրբ ես, արժանի ես փառաբանության,
Արժանի ես Դու, արժանի ես, Գառն Աստծո, սուրբ ես (2):

Արժանի ես բյուր փառքերի,
Արժանի ես Դու, արժանի ես Դու, ամեն: