Որոնում

814

     Էլմ. 114
1. Ավա՜ղ, իմ Տէրս խաչին վրայ
Մեռաւ արիւնլըւայ,
Իր կեանքն յօժար յանձնեց մահուան,
Փրկել որդ մ’ինձ նման: 
     Խաչին տակ (2), ուր ես նախ լոյս տեսայ,
     Եւ մեղքիս բեռն ինկաւ հոն իսկոյն,
     Հաւատքով ես հոն տեսութիւն ստացայ,
     Ես արդ երջանիկ եմ օրնիբուն:

2. Ան իմ յանցանքներուս համար
Ո՜հ, ի՜նչ գութ անսահման,
Կըրեց տագնապ, վիշտ չարաչար,
Սիրով մ’անզուգական:

3. Արևն յերկինս ամօթահար
Ծածկեց իր դէմքը լոյս,
Զի մարդկութեան մեղքին համար
Մեռաւ իմ Տէր Յիսուս:

4. Բայց ողբ, արցունք, ո՜հ, չեն կրնար
Իմ պարտքըս վճարել.
Ահա, ո՛վ Տէր, իմ կեանքս յօժար
Կուզեմ Քեզ նըւիրել: