Որոնում

820

Իմ Հիսո՜ւս, իմ Փրկի՛չ,
Մեկը չկա Քեզ նման,
Օրհնում եմ Քեզ ողջ կյանքիս մեջ,
Փառավոր ես, Տե՛ր Արքա:
Իմ վահա՛ն, իմ ասպա՛ր,
Աշտարա՛կ իմ զորության,
Թո՛ղ որ հավետ իմ կյանքի մեջ
Քեզ երկրպագեմ, ո՛վ Տեր:

     Աղաղակի՛ր, ողջ երկիր, Արքային,
     Փառք, պատիվ ու զորություն Բարձրյալին,
     Լեռներն խոնարհվեն, և ծովերն գոռան
     Քո անվամբ փառավոր:
     Քո ձեռքի գործերով ուրախ եմ ես,
     Սիրում եմ հավիտյան, կանգուն եմ հավետ,
     Խոստմանդ չի համեմատվում ոչինչ, ո՛վ Տեր: