Որոնում

840

     Խոսք՝ Էլմ. 89
1. Ես կնայիմ մեծ զարմանքով
Նազովրեցի Տէր Յիսուսին,
Ինչպե՜ս սիրեց զիս մեղքերովս,
Զոհեց Իր կեանքը անգին:
Պարտէզին մէջ, երբ կ’աղօթէր,
«Ո՜վ Հայր, կամքդ ըլլայ» կ’ըսեր,
Իրեն համար արցունք չունէր,
Բայց ինձ համար Նա կզոհուէր:

     Ի՜նչ հիանալի, ո՜հ, ի՜նչ զարմանալի
     Այդ Քո սերն, իմ Տե՛ր, պիտ երգեմ հավետ,
     Ի՜նչ հիանալի, ո՜հ, ինչ զարմանալի
     Սերը Փրկիչ Հիսուսի:

2. Հրեշտակներ Անոր գթացին,
Լուսոյ աշխարհէն գալով,
Վշտաց մէջ Զինք զօրացուցին,
Զի կ’ընկճվեր Ան մեծ ցաւով:
Օր մը բոլոր սուրբերուն հետ
Պիտի տեսնեմ Իր դէմքը հեզ,
Գործս լոկ պիտ ըլլայ յաւէտ
Երգել՝ ի՜նչ Սուրբ ես Դու, Տե՛ր: