Որոնում

843

1. Գողգոթայի ճանապարհին
Մեկին տեսա՝ խաչը ուսին,
Ու նայեցի Իր աչքերին,
Սիրուց վառվող, մեռնող սրտին:

    Եվ հասկացա, որ Նա խաչվեց,
    Եվ արյունը Նա թափեց ինձ համար:
    Հիմա, կանգնած գահիդ առջև՝
    Երգում եմ. «Սուրբ ես, Սուրբ ես (Տեր)»:

2. Գողգոթայի խաչին գամված
Նրան տեսա՝ վերքը սրտին:
Աչքս դիպավ երկինք ուղղված
Ներում խնդրող Իր հայացին: