Որոնում

846

1. Կգան քամիներ ողջ երկրի վրա,
Ու կվախենա ամեն արարած:
Հաստատուն պիտի մնա ժառանգը,
Ժառանգը Տիրոջ, Հիսուսի արյան:
     Անփոփոխ Աստված, անշարժ Տերություն
     Ունի մեր Տերը, Հիսուսը մեր սուրբ:

2. Փորձությունները կգան անընդհատ,
Թե ընկնենք նորից, կկանգնենք ոտքի.
Ունենք Հիսուսի խոստումը վերից,
Որ մազ չի ընկնի նույնիսկ մեր գլխից:

3. Անշարժ Տերության զավակներն ենք մենք,
Պիտի Հիսուսին մենք փառաբանենք:
Մահը էլ չունի հաղթություն մեզ վրա,
Չէ՞ որ Հիսուսի արյամբ ենք փրկված: