Որոնում

847

1. Աստված այնպես մեզ սիրեց,
Որ Իր Միածին Որդուն զոհեց.
Հոժար սրտով Հիսուսը խաչվեց
Եվ մահից մեզ ազատեց:

    Թե մենակ ես ու տրտմած, նայի՛ր խաչին,
    Թե մերժված ես, անարգված՝ նայի՛ր խաչին,
    Այդ սուրբ խաչից հոսում է Սերը Հիսուսի,
    Երբեք չանարգես արյունը Փրկչի (2):

2. Որքան էլ դժվար լինի քո ուղին,
Մի՛ հանձնվիր, հետևի՛ր Հիսուսին,
Թե հավատաս ու համբերես,
Հավիտյան երկնքում կապրես (2):

Youtube ♪♫ ➤