Որոնում

851

1. Մարմնի ցանկություն մի՛ կատարեք,
Այլ Հոգով շարժվեք ու առաջնորդվեք:

    Սեր, խնդություն, խաղաղություն,
    Համբերություն ու հեզություն,
    Հավատք, բարություն ու քաղցրություն.
    Այս է հոգևոր հարստություն:

2. Հոգու պտուղներով զարդարվե՛ք,
Որ Աստծո արքայություն դուք մտնեք:

3. Հիսուսի սիրով դուք միշտ ապրե՛ք,
Սուրբ Հոգով շարժվեք ու առաջնորդվեք:

Youtube ♪♫ ➤