Որոնում

862

1. Ամեն ազգերից, ամեն ցեղերից,
Ժողովուրդներից ու լեզուներից,
Կանգնած են Աստծո և Գառան առջև,
Բարձր ձայներով աղաղակում են.
    «Փրկությունը մեր Տեր Աստծունն է,
    Որ նստած է աթոռին, և Գառանն է, (2)
    Փրկությունը Տեր Աստծունն է հավիտյան»:

2. Եվ բոլոր հրեշտակները կանգնած են
Չորս կողմը Աստծո և Նրա սուրբերի,
Եվ իրենց երեսի վրա ընկնելով՝
Երկրպագում են Աստծուն և ասում են.
    «Օրհնությունը, փառքն, իմաստությունը,
    Գոհություն, պատիվ, կարողությունը, (2)
    Զորությունը մեր Աստծունն է հավիտյան»:
     ԱՄԵՆ: