Որոնում

867

1. Երկնից պայծառ լույսն է իջնում,
Ճառագում է, լուսավորում,
Աստծու սերն է առատ հոսում,
Այդ սիրով ենք շնչում, ապրում:

    Փա՜ռք, գոհություն (2),
    Փա՜ռք, գոհություն հզոր Աստծուն,
    Փա՜ռք, գոհություն, շնորհակալություն:

2. Աստծո օրենքն է լույս տալիս,
Պատվիրանը՝ առաջնորդում,
Որդին՝ Արյամբ արդարացնում
Եվ հավիտյան կյանք շնորհում: