Որոնում

868

1. Ես եմ քո Աստվածը, որ քեզ սովորեցնում եմ
Եվ քո ճանապարհին Ես քեզ առաջնորդում եմ:
     Վե՛ր կաց, լուսավորվի՛ր, լույսդ եկել է,
     Եվ Տիրոջ փառքը քեզ վրա ծագել է,
     Ահա խավարը ծածկել է երկիրը,
     Բայց Տիրոջ փառքը քեզ վրա ծագել է:

Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզի օգտակար եղածը կսորվեցնեմ,
Քալելու ճամփուդ մեջ քեզի կառաջնորդեմ:
Երանի թե Իմ պատվիրանքիս մտիկ ընեիր,
Այն ատեն քու խաղաղությունդ՝ գետի պես,
Ու արդարությունդ ծովուն ալիքների պես պիտի ըլլար.
     Վե՛ր կաց, լուսավորվի՛ր, լույսդ եկել է,
     Եվ Տիրոջ փառքը քեզ վրա ծագել է,
     Ահա խավարը ծածկել է երկիրը,
     Բայց Տիրոջ փառքը քեզ վրա ծագել է: