Որոնում

873

1. Ո՛վ բարեկամ, ինչո՞ւ համար
Կտառապիս մեղաց մեջ,
Ինչո՞ւ համար անտանելի
Լուծերու տակ ընկճված ես:

    Հիսուս եկավ, նոր կյանք բերավ,
    Շնորհք անճառ քեզի համար,
    Մեղքերդ կներե, ցավերդ կկրե,
    Քեզ կուրախացնե հավիտյան:

2. Ի՛մ բարեկամ, ինչո՞ւ համար
Կհամառես մեղաց մեջ,
Ինչո՞ւ համար սատանայի
Խաբկանքներին տրված ես: