Որոնում

879

1. Իմ սրտի միակ փափագ, Տեր աշխարհի,
Ես Քոնն եմ, ձեռքիդ գործն եմ՝
Սիրելի Քո սրտին:

    Իմ հոգին Քոնն է,
    Իմ կյանքը Քոնն է,
    Չեմ ուզում ապրել առանց Քեզ:
    Իմ հոգին Քոնն է,
    Միմիայն Քոնն է,
    Ուզում եմ ապրել Քեզ համար:

2. Ո՛վ Աստված, արժանի ես փառքերի,
Իմ Արքա, պատիվն է Քեզ վայել,
Ո՛վ Աստված, արժանի ես փառքերի,
Ի՛մ Արքա, պատիվն է Քեզ վայել: