Որոնում

880

1. Կյանքիս աղբյուր ու հզոր Վեմ,
Քեզ եմ ես օրհնում,
Սուրբ անունդ եմ անվերջ, ի՛մ Տեր,
Ես միշտ մեծարում:

    Քեզ եմ միայն ես աղոթում,
    Քեզ եմ կարոտում,
    Քեզ եմ անվերջ երգեր երգում,
    Քեզ եմ ես օրհնում:

2. Դու՝ Կենաց Հաց ու Կենաց Ջուր,
Դու՝ իմ սուրբ Աստված,
Իմ բարի Հայր ու հզոր Տեր,
Իմ անուշ Աստված:

Youtube ♪♫ ➤