Որոնում

882

1. Քո օրենքը սիրեցի, և այդ սիրով
Կյանք գտավ իմ հոգին:
Քո խոսքերը սիրեցի, և այդ սիրով
Կյանք գտավ իմ հոգին: 

   Ողորմություն և օրհնություն շնորհեցիր անճարիս (2),
   Սրբագործի՛ր, լուսավորի՛ր, իմ սրտի մեջ հավետ եղի՛ր (2),
   Անսպառ լույս, իմ Աստվա՛ծ, նորոգիր սիրտս խավարած (2),
   Զորացրո՛ւ ինձ, սովորեցրո՛ւ պատվիրաններդ կատարել (2):

2. Մաքրի՛ր, սրբի՛ր աղտերից,
Մի նոր տաճար կառուցի՛ր իմ հոգում: