Որոնում

883

1. Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն, ծնվեց Հիսուս Փրկիչը,
Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն, աշխարհի Արարիչը,
Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն, մեր մեղքերի քավիչը,
Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն:

     Ալելուիա (2), փա՜ռք Աստծուն,
     Ալելուիա (2), Սուրբ Հոգուն:

2. Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն, Հիսուսն է կյանքի ջուրը,
Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն, հավիտենական աղբյուր,
Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն, Աստծո ձեռքի սուրը,
Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն:

3. Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն, Հիսուսն է կյանքի հույսը,
Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն, երկնքից իջած լույսը,
Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն, Նա առավ խաչն Իր ուսը,
Փա՜ռք, ալելուիա, ամե՜ն: