Որոնում

887

1. Քայլում էի ես ճամփեքով կորած, մոլորված,
Տանում էր սև օձի գիրկը ճամփաս մոլորված,
Բայց գտա ես ճամփան փշոտ ու միշտ քարքարոտ,
Որ տանում է դեպի երկինք՝ Հայր Աստծո մոտ:

    Այս ճամփի վերջում Հիսուսն է կանգնած,
    Կանչում է Իր գիրկը մոլորված մարդկանց,
    Թեև ճամփաս նեղ է, փշոտ ու միշտ քարքարոտ,
    Բայց տանում է դեպի երկինք, Հայր Աստծո մոտ:

2. Պատրաստված է ճամփան երկնի Հիսուսի ձեռքով,
Քայլում եմ ես ճանապարհով այդ երկինք տանող:
Թեև ճամփաս նեղ է, փշոտ ու միշտ քարքարոտ,
Բայց տանում է դեպի երկինք, Հայր Աստծո մոտ: