Որոնում

890

1. Քո սրտի միջով հոսած
Արյունն է իմ սրտում խոսում:
Դու՝ սուրբերի Սուրբ Աստված,
Սքանչելի իմ Տեր Հիսուս:

    Սուրբ է (3) պատվական արյունը Քո, ի՛մ Հիսուս:
    Սուրբ է (2), սուրբ արյունն է իմ սրտում հոսում:

2. Օրհնյալ Սուրբ Հոգիդ այսօր
Սրտիս մեջ խորհուրդ է խոսում:
Ծով սիրո վտակները
Այսօր իմ մեջ են հոսում:

Youtube ♪♫ ➤