Որոնում

892

1. Ի՜նչ սիրուն են լեռներուն վրա ոտքերն անոր,
Որ կավետե բարի լուր՝
Հռչակելով լուրն փրկության, խաղաղության.
«Տերն կապրե, կտիրե»:
Թագավո՜ր (3) է մեր Տերն:

2. Գերեզմանեն հարյավ Տերն հաղթական փառքով,
Կհավատամ՝ Ան կապրի,
Սիրո նշաններ տե՛ս Իր ձեռքին, ոտքին, կողին,
Այո՛, գիտե՛մ՝ Ան կապրի:
Ան կապրի՜(3) հավիտյան: