Որոնում

893

1. Տե՜ր, Դու գիտես՝ սիրում եմ Քեզ,
Գովելի ես, ամենից թանկ ես,
Տե՜ր, Դու գիտես՝ պաշտում եմ Քեզ,
Ամբողջ սրտով պարտական եմ Քեզ:

    Դու արդար ես, ողորմած ես,
    Գովեստները արժանի են միայն Քեզ,
    Դու ասել ես, կկատարես,
    Քեզ կանչողի ձայնը հեռվից կլսես:

2. Տե՜ր, Դու սեր ես, խնդրում եմ Քեզ՝
Փորձության մեջ մենակ չթողնես,
Հիսո՜ւս, օգնի՛ր, առաջնորդի՛ր,
Տկար զավակդ եմ, ինձ ընդունի՛ր: