Որոնում

896

1. Իմ նեղության մեջ կանչեցի Քեզ, իմ Տե՛ր,
Եվ դեպի իմ Աստծուն աղաղակ բարձրացրի.
«Փրկի՜ր իմ անձը, Տե՛ր, առյուծի բերանից,
Դու իմ զորությունն ես, ինձ օգնության հասի՜ր»:

    Եվ Տերն լսեց իմ ձայնը Իր տաճարից,
    Եվ իմ աղաղակը Նրա առջև հասավ,
    Երկիրն դողաց Իր ձայնից, Տերն որոտաց,
    Բարձրյալն ինձ լայնարձակ տեղի վրա դրեց: