Որոնում

900

Գնել ես մեզ աշխարհից,
Խավարի իշխանությունից,
Վառել ես մարած սրտերը,
Սեր ու հույս բերել:
Եկել ենք ահա Քո առջև,
Ամեն ոք թանկ է Քեզ համար,
Հա՛յր, շնորհակալ ենք անսահման
Եվ Քեզ օրհնում ենք:
    Փառք ու օրհնություններ Քեզ,
    Փառք Քեզ ամեն դարերի մեջ,
    Զորությունդ անսահման է,
    Ողորմությունդ հավետ է: