Որոնում

902

1. Գողգոթա սարի վրա կա մի խաչ լուսավոր,
Մեզ համար Հիսուսով փառավոր:
     Մեր փոխարեն անմեղ Գառից արյուն հոսեց (2):

2. Խաչի սուրբ արյունը և Քո մեծ ցանկությունը
Տվեց մեզ սուրբ կյանք ապրելու:
     Օրհնյալ լինի սուրբ անունդ, Տեր Հարուցյալ (2):

Youtube ♪♫ ➤