Որոնում

906

Իմ Աստված, որքան եմ Քեզ փափագում,
Սրտիս երգը Քեզ եմ նվիրում,
Մեծարվի՛ր հավիտյան, արժանի ես միայն,
Երկրպագում եմ Քեզ, իմ Արքա:
     Արժանի ես (2),
     Արժանի ես միայն երկրպագության: