Որոնում

907

1. Հիսուսին լսե՛ք,
Ձայնին սպասեցե՛ք,
Դա է Աստծո կամքը,
Դա է Տիրոջ կամքը:

    Մի՛ տրվեք ձեր զգացմունքներին, ո՛վ մարդիկ,
    Չար է սիրտը և ցանկություններով լի:

2. Սրտներդ բացե՛ք
Ձեր Աստծո առջև,
Դա է միակ ճամփան
Ձեր ապաշխարության: