Որոնում

910

    Հարյավ, հարյավ, հարյավ,
    Գերեզմանեն հարյավ:

1. Մեր Տերն ամենակարող է,
Փառքով փառավորյալ,
Սիրող, իմաստուն Տերն ամենակարող է:

2. Քրիստոս հարյավ, գերեզմանեն հարյավ,
Հնչում է շարունակ այդ լուրը հաղթական:
Քրիստոս հարյավ, գերեզմանեն հարյավ,
Երկինք, երկիր ցնծան, հարյավ Քրիստոս Արքան: