Որոնում

918

1. Ալելուիա՜, իմ Աստված,
Ալելուիա՜, փառավոր Տեր,
Տիեզերքով և աշխարհով
Լույս ես Դու տարածել:

    Ալելուիա՜(6)
    Փառաց Տեր, օրհնյալ ես Դու:

2. Ալելուիա՜, իմ Աստված,
Ալելուիա՜, Դու իմ Փրկիչ,
Երկինքն ու երկիրը ծաղկած
Դու ես տվել, մեծ Արարիչ:

3. Ալելուիա՜, իմ Աստված,
Ալելուիա՜, իմաստուն Տեր,
Իմաստությունը մեզ համար
Դու ես տվել, Դո՛ւ, իմ Տեր: