Որոնում

923

    Երգենք՝ ալելուիա (3), Տերոջ(2)

1. Նոր երգ երգեցե՛ք Տերոջը.
Հրաշքներ ըրավ Տերը
Եվ ցուցուց Իր փրկությունը,
Հայտնեց Իր արդարությունը:

2. Ցնծացե՛ք Տերոջը առջև,
Սաղմոս երգեցե՛ք քնարով,
Ուրախությամբ փառաբանեցե՛ք
Փողերով, շեփորի ձայնով: