Որոնում

924

1. Օրհնեցե՛ք Տիրոջը, ո՛վ բոլոր ազգեր,
Գովեցե՛ք Տիրոջը, ո՛վ բոլոր ժողովուրդներ,
Օրհնեցե՛ք Տիրոջը, ո՛վ բոլոր ազգեր,
Օրհնեցե՛ք, գովեցե՛ք Նրան:

    Մեծ է Նրա ողորմությունը,
    Հավիտյան է ճշմարտությունը,
    Մեծ է Նրա ողորմությունը,
    Մեծ է հավիտյան:

***
1. Փառք տվեք, ժողովուրդնե՛ր,
Փառք տվեք ցնծությամբ,
Փառք տվեք ուրախությամբ
Դո՛ւք, Աստծո որդիներ:

    Նա մեր վահանն է, մեր ասպարն է,
    Վեմն է մեր հաղթության,
    Հարությունն է, զորությունն է,
    Ճամփան մեր փրկության:

2. Թող գոռան մեծ ծովերը,
Ծափ զարկեն ցնծությամբ.
Տերն է մեր ապավենը,
Դրախտն է մեր ապագան: